กดปุ่มลงทะเบียนในครั้งแรกที่เข้าใช้
จากนั้นเข้าใช้ด้วย อีเมลล์แอดเดส และรหัสประจำตัวนักศึกษา